Merkez Bankası temmuz ayı PPK toplantı tarihi: Faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ait olarak alınan kararlar, münasebetleri ile birlikte, toplantı ile birebir gün saat 14.00’da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır. Toplantı tarihleri evvelce kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Kurul’un detaylı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden beş iş günü içinde yayımlanır.

TEMMUZ AYI PPK TOPLANTISI TARİHİ

2023 takvimine nazaran temmuz ayı PPK toplantısı 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

Para Politikası Kurulu (PPK) nedir, kimlerden oluşur, nasıl karar alır?

Para Politikası Kurulu (PPK), para siyaseti kararlarının alındığı organdır.

PPK’nın yapısı Merkez Bankası Kanununun 22/A hususunda düzenlenmektedir. Bu unsur uyarınca, PPK, Liderin başkanlığı altında, Lider Yardımcıları, Banka Meclisince üyeleri ortasından seçilecek bir üye ve Liderin önerisi üzerine Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak bir üyeden oluşur. Atanacak üyenin para siyaseti konusunda çalışmalarının bulunması ve iktisat, işletme, bankacılık ve finans alanlarından birinde akademik unvana sahip, vazifesi ile ilgili alanda en az on yıl çalışmış, kâfi bilgi ve deneyime sahip olması gerekir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı veya Bakanın belirleyeceği bir ünite amiri toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabilir.

Başkanlık, Lider Yardımcılığı ve Banka Meclisi üyeliği vazifesi sona erenlerin PPK üyeliği de sona erer.

PPK toplantılarında gündem, Başkanlıkça düzenlenir. Üyelerin gündem dışı görüşülmesini istedikleri konular, Liderin da katılması halinde birebir toplantıda gündeme alınır ve görüşülür; aksi takdirde bir sonraki toplantı gündemine alınmasına karar verilebilir. PPK, üyelerin en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde, Liderin katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır.

PPK, Merkez Bankasının uygulayacağı para siyaseti prensip ve stratejilerini belirler. Başka bir deyişle, Merkez Bankasının siyasetleri, PPK tarafından belirlenir. PPK hükûmetle birlikte enflasyon gayesini tespit eder. Bunun yanında, paramızın iç ve dış bedelini korumak için gerekli önlemleri alır. Merkez Bankasının temel siyaset aracı olan faiz oranları bu toplantıda belirlenir.

PPK, faiz kararını alırken geniş bir bilgi setini dikkate alır. Karar öncesinde, Bankanın ilgili üniteleri enflasyon, ödemeler istikrarı, ekonomik faaliyet, kamu maliyesi ve memleketler arası gelişmeler hakkında detaylı bir şekilde Kurulu bilgilendirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir